ممنوعیت ویزا |
تازه ها, زندگی

دستاورد بزرگ؛ تیم دختران روبات ساز افغان برنده مدال نقره شد

توسط - دستاورد بزرگ؛ تیم دختران روبات ساز افغان برنده مدال نقره شد

دختران روبات ساز افغان در رقابت بین المللی روبات در واشنگتن، برنده ی مدال نقره شدند. در این مسابقه که در واشتنگتن برگزار شده بود افغانستان توانست در بخش "دست آوردهای شجاعانه" جایگاه دوم و روبات سازان سودان جنوبی، مقام اول را کسب کرد. https://twitter.com/Embassy_of_AFG/status/887318780988334080 در این رقابت 162 کشور اشتراک کرده بود و روبات ساخته شده توسط دختران روبات ساز افغان در سه روز مسابقه،...