ملک شفیعی |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

روزجهانی سینما؛ ۷ کارگردان که سینمای افغانستان را حرفه‌ای ساخته اند

توسط - روزجهانی سینما؛ ۷ کارگردان که سینمای افغانستان را حرفه‌ای ساخته اند

افغانستان با وجودی‌که نام آشنای در بخش سینما نداشته است، اما در سالهای اخیر، بودند کسانی که توانسته اند با خلق آثار ارزش‌مند سینمایی، نام افغانستان را در لیست کشورهای تولید کننده فرهنگ و هنر ثبت کند. پس از طالبان، در کنار تمام آشفته بازاری‌های هنر و سینمای افغانستان، فیلم‌های نیز ساخته شده اند که توانسته است در سطح جهان نام بلندی را کمایی...