معیوبین |
تازه ها, زندگی

۱۱۰ هزار معلول، میراث سه دهه جنگ در افغانستان

توسط - ۱۱۰ هزار معلول، میراث سه دهه جنگ در افغانستان

از سوم دسامبر روز جهانی معلولان در افغانستان گرامی‌داشت صورت گرفت. به گفته‌ی مقام‌های حکومت افغانستان، این کشور در حال حاضر 110 هزار تن معلول و معیوب دارد. نسرین اوریاخیل، وزیر کار و اموراجتماعی، در نشستی که به‌همین خاطر در کابل راه اندازی شده بود، گفت که  از میان 17 هدف اصلی توسعه پایدار، 7 هدف آن رسیده‌گی به وضعیت افرادِ دارای معلولیت است...