معین تامیناتی و تخنیکی وزارت معارف |
تازه ها, زندگی

از مکتب تا دانشگاه؛ نخستین کتاب‌خانه روشندلان و امیدها و چالش‌های نابینایان در افغانستان

توسط - از مکتب تا دانشگاه؛ نخستین کتاب‌خانه روشندلان و امیدها و چالش‌های نابینایان در افغانستان

برای اولین بار در افغانستان کتاب‌خانه‌ای برای نابینایان افتتاح شده است. این کتاب‌خانه که در لیسه نابینایان افغان در شهر کابل ایجاد شده مجهز به کتاب‌هایی با خط بریل است. بریل خط برجسته‌ای ویژه نابینایان است که با لمس آن با انگشتان قادر به خواندن می‌شوند.

این کتاب‌خانه دارای 120 جلد کتاب داستان، 300 کتاب الکترونیکی و هم چنین برنامه‌های...