معامله زندانیان طالبان |
تازه ها

در واکنش به طالبان؛ حکومت افغانستان زندانیان این گروه را معامله نخواهد کرد

توسط - در واکنش به طالبان؛ حکومت افغانستان زندانیان این گروه را معامله نخواهد کرد

پس از آن که طالبان برای دومین بار تصاویری از استادان دانشگاه آمریکایی را منتشر کرده و در برابر آزادی آن ها خواهان آزادی زندانیان طالبان شدند، ریاست جمهوری افغانستان می گوید که این زندانیان را معامله نخواهد کرد.

این دو استاد دانشگاه آمریکایی سال گذشته از منطقه دارالامان کابل ربوده شدند. این دو گروگان در این تصویر...