مصونیت آموزشی |
تازه ها, هشت مارچ 2017

تجلیل از ۸ مارچ؛ ۵ مطالبه جدی زنان در راستای تغییر وضعیت آنان در افغانستان

توسط - تجلیل از ۸ مارچ؛ ۵ مطالبه جدی زنان در راستای تغییر وضعیت آنان در افغانستان

حکومت افغانستان از هشت مارچ، روز بین المللی زن در ارگ ریاست جمهوری این کشور تجلیل کرد. رییس جمهور اشرف غنی، در مراسم تجلیل از این روزگفت که حضور زنان در سطوح رهبری و تخصصی بخش‌های مختلف حکومت‌اش ضروری است. آقای غنی به چالش‌هایی که در برابر زنان افغان قرار دارد اشاره کرد و گفت که زنان این سرزمین بدون توجه به...