مسابقه کتابخوانی |
تازه ها, زندگی

از دوردست های افغانستان؛ مسابقه کتابخوانی با حضور چشم گیر زنان و چشم انداز آموزش بزرگ سالان در ولایت دایکندی

توسط - از دوردست های افغانستان؛ مسابقه کتابخوانی با حضور چشم گیر زنان و چشم انداز آموزش بزرگ سالان در ولایت دایکندی

دوشنبه (23 جدی) مسابقه کتاب‌خوانی میان دانش آموزان سواد آموزی در ولایت دایکندی برگزار شده است. در این مسابقه مجموعا 55 نفر ثبت نام کرده بودند، که تمام آن ها به جز یک مرد، زنان بوده اند.

بنابر گزارش یونسکو که در سایت وزارت معارف افغانستان آمده است، از جمعیت 35 میلیونی کشور 10 میلیون آن بی‌سواد اند. اما طی...