مرکز خبرنگاران افغان |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

آمار تکان دهنده؛ کشته شدن ۷۳ خبرنگار از سال ۱۳۷۳ خورشیدی تاکنون در افغانستان

توسط - آمار تکان دهنده؛ کشته شدن ۷۳ خبرنگار از سال ۱۳۷۳ خورشیدی تاکنون در افغانستان

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که از سال 1373 تا سال 1396 خورشیدی، 73 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شده‌اند. این مرکز هم‌چنین از کشته شدن 2خبرنگار دیگر افغان در پاکستان خبر داده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از وضعیت خبرنگاران در این کشور گفته است که "عاملان اکثر این رویدادها از مجازات معاف...