مردی که در نیم ساعت 14 میلیون دالر ضرر کرد |
تازه ها, روایت اقتصادی

مردی که در نیم ساعت ۱۴ میلیارد دالر ضرر کرد

توسط - مردی که در نیم ساعت ۱۴ میلیارد دالر ضرر کرد

ارزش چهارده میلیارد را زمانی درک می‌توانید که به واحد پولی کشور خودتان ضرب بزنید و سپس به اصطلاح تصور کنید که چقدر می‌‎شود؟ یا این‌که چه چیزهایی را می‌توانید با آن بخرید؟ وقتی این خبر را با کسی دیگری شریک ساختم او گفت از دست دادن 14 دالر در نیم ساعت سخت است چه برسد ثروتی چهار برابرِ تمام ثروت برنده‌ی انتخابات امریکا...