مراسم عروسی |
تازه ها, زندگی

این بار مراسم عروسی کابلیان را به خون کشیدند! عروس و داماد بدون ۱۴ عضو خانواده زنده اند. اما پایان این ماجرا کجاست؟

توسط - این بار مراسم عروسی کابلیان را به خون کشیدند! عروس و داماد بدون ۱۴ عضو خانواده زنده اند. اما پایان این ماجرا کجاست؟

دیروز مثل هر روز عادی با خبرهای همیشگی گذشت. در گوشه‌یی از کابل تعدادی مشغول کار بودند و عده‌یی نیز در تدارک یک عروسی برای خوشحالی فرزندانشان.

عروس و داماد با شادی فراوان صبح از خواب بیدار شده و به دنبال برنامه‌های شب عروسی به آرایشگاه می‌روند. داماد به دنبال عروس می‌رود، عکس می‌گیرند و به صالون عروسی می‌آیند.