مذهب شیعی |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

تابوشکنی؛ ضرورت ازدواج میان پیروان مذاهب چندگانه اسلامی در افغانستان

توسط - تابوشکنی؛ ضرورت ازدواج میان پیروان مذاهب چندگانه اسلامی در افغانستان

گزارش شده که حساسیت های فرهنگی در افغانستان باعث ایجاد شکاف ها در حوزه های ایجاد روابط خویشاوندی و ازدواج میان پیروان مذاهب چندگانه افغانستان گردیده است. در بسیاری موارد به ویژه در مناطق روستایی افغانستان گزارش های از ممانعت خانواده ها با ازدواج پسران و دختران از مذاهب چندگانه اسلامی وجود داشته است. اما روحانیون و فعالان اجتماعی به شدت مخالف تعصبات مذهبی در...

تازه ها, زندگی

روز امامت؛ ۱۷ حاشیه خواندنی زندگی اسماعیلیان افغانستان

توسط - روز امامت؛ ۱۷ حاشیه خواندنی زندگی اسماعیلیان افغانستان

1- آمار دقیق از نفوس مجموعی اسماعیلیان در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس برآوردهای غیررسمی اکثریت اسماعیلیان افغانستان هزاره هستند. یک مجموعه قابل تامل اسماعلیان افغانستان تاجیک تبار نیز می باشند. 2- اسماعیلیان افغانستان تمام دستورات برای پیشبرد امورات دینی و دنیایی شان را از شهزداه کریم آقاخان، امام و پیشوای شان می گیرند. نام اصلی شهزاده کریم آقاخان، شاه کریم الحسینی است که...