مدیریت |
تازه ها, روایت اقتصادی

فست‌فوت ۵۰/۵۰؛ سنت شکنی در صنعت رستورانت داری

توسط - فست‌فوت ۵۰/۵۰؛ سنت شکنی در صنعت رستورانت داری

کابل شهری با جمعیت حدود شش میلیون نفر، با ذوق و سلیقه های متفاوت است. همین ذوق های متفاوت سبب شده است که در این شهر، سرمایه گذاران رستورانت های بسازند که غذاهای کشورهای مختلف و غذاهای مدرن و سنتی افغانستان در آنها آماده، پخش و برای مشتریان پیشکش شود. از غذاهای عربی گرفته تا غذاهای امریکایی، اروپایی، ترکی، ایرانی و هر کشور دیگر...