مدرسه ووشو در کابل |
تازه ها, زندگی

اولین مدرسه ووشو در افغانستان؛ حسین صادقی، سفر به هالیوود و پرورش نسل سالم

توسط - اولین مدرسه ووشو در افغانستان؛ حسین صادقی، سفر به هالیوود و پرورش نسل سالم

در 16 سال گذشته ورزش‌کاران افغانستان در رشته‌های مختلف توانسته‌اند در عرصه‌های گوناگون داخلی و خارجی، درخشش خوبی از خود نشان دهند. درخششی که موجب شد تا مردم افغانستان و جهان به رویدادهای متفاوت و تازه در این کشور نیز توجه کنند. رویدادهایی که از جنس جنگ، انفجار و انتحار نبود و بیان کننده زیبایی‌ها و ظرفیت‌های‌ رشته‌های ورزشی، برای ایجاد...