محمد امین حسنی |
تازه ها, زندگی

جوان خلاق؛ محمد امین حسنی و نوآوری‌های الکترونیک در افغانستان

توسط - جوان خلاق؛ محمد امین حسنی و نوآوری‌های الکترونیک در افغانستان

صبح روز جمعه را فُرصت خوبی دانسته و در جستجو‌ی خانه‌ای در نواحی غربی شهر کابل بر آمدم. جستجو و رفتن به این خانه زیاد هم بی دلیل نبود. یک روز پیش از آن در نمایشگاهی که به نظر می رسید جوانانی از نقاط مختلف افغانستان نوآوری‌هایشان را به نمایش گذاشته‌اند، وسیله‌یی توجه من را جلب کرد که خیلی عجیب به...