محصلان |
تازه ها, زندگی

هفت خوان دانشجویی؛ ۹ نکته که هر دانشجوی تازه‌وارد به دانشگاه در افغانستان تجربه می‌کند

توسط - هفت خوان دانشجویی؛ ۹ نکته که هر دانشجوی تازه‌وارد به دانشگاه در افغانستان تجربه می‌کند

آموزش‌های عالی یکی از آرزوهای اساسی جوانان افغان بشمار می‌آید. اما راه‌یابی به مقطع آموزش عالی، آسان نیست و برای آن باید از هفت خوان رستم گذشت. قصه این جار وجنجال‌ها از دوره لیسه کم‌کم آغاز می‌شود. معمولاً دانش‌آموزان تا زمانی که به دوره لیسه نرسیده اند، اکثراً دارای اهداف بزرگ و آرمان‌های دوران آموزش‌های عالی نیستند. اما بعد از ورود به مقطع دبیرستان...