محدودیت کار خبرنگاران زن در هرات |
تازه ها, زندگی

در هرات؛ انتقاد از محدودیت کار خبرنگاران زن

توسط - در هرات؛ انتقاد از محدودیت کار خبرنگاران زن

کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان نسبت به جلوگیری از ورود خبرنگاران زن به داخل محوطه دارالعلوم شهر هرات واکنش نشان داده و این اقدام را جلوگیری از دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دانسته است.

کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان گفته است که "محدود سازی زمینه برای دسترسی به اطلاعات را از سوی هیج فرد، نهاد و یا گروهی نمی‌پذیرد."

چند روز قبل...