ماموریت قاطع ناتو |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

امریکا دست به دامن هند؛ نیروهای افغانستان باید تجهیز هوایی شوند

توسط - امریکا دست به دامن هند؛ نیروهای افغانستان باید تجهیز هوایی شوند

با گذشت هر روز، شعله‌های جنگ در بخش‌های مختلف افغانستان روشن‌تر می‌شود. شاید، دامنه‌ای جنگ آن‌قدر گسترده نباشد که از اداره‌ی امریکا و متحدانش بیرون باشد. ولی، همان‌طور که می‌گویند، " احتیاط شرط است" – فرمانده مأموریت ناتو در افغانستان برای همین مسأله به هند رفته است. جنرال ریچارد نیکولسن در این سفر، با مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع و دیگر مقام‌های بلندپایه...