لغو جواز |
تازه ها, روایت اقتصادی

بازار سوال برانگیز نفت افغانستان؛ ۴ میلیون تن واردات نفتی و ۱٫۶ میلیون تن نفت معیاری

توسط - بازار سوال برانگیز نفت افغانستان؛ ۴ میلیون تن واردات نفتی و ۱٫۶ میلیون تن نفت معیاری

مقام‌های ریاست نورم و استندرد افغانستان مى‌گويند که از 4میلیون تن نفت مصرفی افغانستان تنها 1.6 میلیون تن آن توسط این ریاست تثبیت و نظارت می‌شود و بقیه‌ی آن به گونه‌ی قاچاقی و بدون تثبیت وارد بازار این کشور می‌گردد.

معیارهای افغانستان برای نفت‌های وارداتی، با کیفیت 90 می‌باشد، اما به گفته‌ی مسوولان ریاست نورم و استندرد افغانستان، نفت‌های که...