لباس های گرم |
تازه ها, زندگی

فصل سخت زمستان؛ کمپاین جمع آوری لباس گرم و تغییر فرهنگ نوع دوستی در افغانستان

توسط - فصل سخت زمستان؛ کمپاین جمع آوری لباس گرم و تغییر فرهنگ نوع دوستی در افغانستان

همزمان با فرا رسیدن فصل سرما، شماری از جوانان در بزرگ‌شهر‌ها به ویژه در شهر کابل کمپاین‌های متعددی جمع آوری لباس گرم برای خانواده‌های بی بضاعت را در نقاط مختلف شهر کابل راه‌اندازی‌کرده‌ و خواستار سهم‌گیری شهروندان در این برنامه‌ شده‌اند. جوانانی زیادی به طور رضا کارانه مصروف جمع آوری لباس‌های که از سوی شهروندان برای افراد نیازمند اهدا می‌شوند، هستند.