تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

سبک های لباس؛ سه نوع پوشش دختران و پسران دانشگاهی

توسط - سبک های لباس؛ سه نوع پوشش دختران و پسران دانشگاهی

در جریان تغییرات به وجود آمده در ده سال گذشته، تغییر در نحوه پوشش به ویژه در دانشگاه های افغانستان مملوس تر است. نوع پوشش دانشجویان بیشتر با نوع نگرش آن ها و باورهای اعتقادی شان مرتبط است. پوشش محجوب اکثر دانشجویان دانشکده های دین و معارف اسلامی نظیر شرعیات پوشش نسبتا بسته و محجوب تری دارند. این دانشجویان دختر و پسر با لباس...

تازه ها, زندگی

پیش از غروب آفتابِ عمرِ محمد

توسط - پیش از غروب آفتابِ عمرِ محمد

تابش آفتاب بعد از ظهر بهاری همراه با گردباد های خاکی هنوز در غرب کابل وجود دارد. اما در این روز نسبتا گرم در غرب کابل سنگینی هوای آفتابی این شهر در آستانه غروب، کمتر شده است. در این هوا، عزم دیدار شخصی را می کنم که برای نزدیک به بیست سال از جامعه تقریبا منزوی است. این انزوا خود خواسته است. یکی...