لاغر |
تازه ها, زندگی

ویژه سلامت؛ ۱۰ روش آسان علمی بهبود متابولیسم بدن

توسط - ویژه سلامت؛ ۱۰ روش آسان علمی بهبود متابولیسم بدن

متابولیسم اصطلاحی است که تمام واکنش‌های شیمیایی بدن را توصیف می‌کند. این واکنش‌های شیمیایی سبب می‌شوند که بدن‌تان زنده بماند و به کار خود ادامه بدهد.

هرچه متابولیسم (سوخت و ساز بدن) بالاتر باشد، کالری بیش‌تری می سوزانید و در نتیجه کاهش وزن و لاغر ماندن برای‌تان آسان‌تر خواهد بود.

بالا بودن متابولیسم در عین حال می‌تواند به...