قالی بافی |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

حاشیه‌های پنهان یک صنعت؛ از سلامت کودکانِ کار تا زندگی زنان قالی‌باف افغانستان

توسط - حاشیه‌های پنهان یک صنعت؛ از سلامت کودکانِ کار تا زندگی زنان قالی‌باف افغانستان

قالین دست بافت افغانستان که در بازار های جهانی از جایگاه خاصی برخوردار است، از مهمترین صنایع صادارتی این کشور می باشد. این صنعت پر سود افغانستان که همواره یکی از بخش های مهم مورد توجه سرمایه گذاران افغان بوده، با سختی تولید می شود. شغل قالی بافی یکی از جنجالی ترین اما کم در آمدترین مشاغل افغانستان است. قالی بافی بیشتر در خانواده های...