قالین بافی |
تازه ها, روایت اقتصادی

بازار راکد تولید قالین در افغانستان؛ چرا هنوز حکومت وحدت ملی روی این بخش سرمایه گذاری می کند؟

توسط - بازار راکد تولید قالین در افغانستان؛ چرا هنوز حکومت وحدت ملی روی این بخش سرمایه گذاری می کند؟

با افزایش شکایت ها از بیکاری و گسترش فقر در افغانستان، وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان اعلام کرده که برای  ۶۵ هزار افغان کار خلق کند.

مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد ساخت پنج هزار دستگاه قالین بافی و تاسیس کارخانه‌‌ی تولید قالین را با یک شرکت غیردولتی امضا کرده‌است

این مسوولان می‌گویند که...

تازه ها, زندگی

حمیده حسنی؛ مهاجری که از قالین بافی به دانشگاه کمبریج بریتانیا رسید

توسط - حمیده حسنی؛ مهاجری که از قالین بافی به دانشگاه کمبریج بریتانیا رسید

حمیده حسنی زمانی که 13 ساله بود به دلیل جنگ و ناامنی در افغانستان به بریتانیا رفت. او رویایی در سر داشت که بتواند در رشته‌ی حقوق تحصیل کند.  اما این کار بسیار دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسید. چرا که او نه تنها انگلیسی نمی‌فهمید بلکه هرگز تا زمانی که در افغانستان بود درس هم نخوانده بود.

مشکلات اقتصادی...