قاریان افغان |
تازه ها, زندگی

صداهای ماندگار قرآنی؛ قاریان نمونه افغانستان (۱)

توسط - صداهای ماندگار قرآنی؛ قاریان نمونه افغانستان (۱)

در ماه رمضان یکی از مسائل مهم توجه به معنویت می‌باشد. این ماه در افغانستان نیز به صورت گسترده مورد توجه بوده و روزه‌داران افغان از ماه رمضان به گرمی استقبال می‌کنند. گزارش شده است که در روز دوم ماه مبارک رمضان، محمد محقق، معاون دوم رییس اجرایی افغانستان از شماری قاریان برتر این کشور تقدیر کرده است. خبرنامه نیز در سلسله‌ای...