فیک نیوز |
تازه ها, روایت سیاسی

فیک نیوز؛ پاشنه آشیل رسانه‌های اجتماعی افغانستان

توسط - فیک نیوز؛ پاشنه آشیل رسانه‌های اجتماعی افغانستان

 مجیب مشعل، گزارشگر نیورک‌تایمز، روز شنبه (19 دلو) گزارشی را در رابطه به جرایم و دزدی‌های اخیر در کابل با عنوانِ «پولیس با انتحاری‌ها می‌جنگد؛ اما، آیا آن‌ها می‌توانند با جرایم مبارزه کنند؟» نوشته‌ است. مشعل گزارش خود را با یک فکاهی(meme) شروع نموده و در باره عکسی نوشته که انگار در عین‌حالی‌که خنده‌دار بوده، مسئله نیز بوده است. در...