فوق لیسانس |
تازه ها, زندگی

تازه‌وارد بازی بزرگان افغانستان؛ غزال حارس، پژوهنده‌ی حقوق اساسی و سفر سیال سازندگی

توسط - تازه‌وارد بازی بزرگان افغانستان؛ غزال حارس، پژوهنده‌ی حقوق اساسی و سفر سیال سازندگی

راه‌یافتن در کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان آن هم برای یک زن افغان، از دشواری‌های محرض این کشور می‌باشد. اما غزال حارس، اولین‌بار است که به عنوان دانش آموخته حقوق در جوانی و با تکیه بر مهارت‌ها، دانش و تجربه حقوقی‌اش توانسته است یکی از اعضای کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان شود. غزال در اواخر سال 2015 میلادی در یک...