فوتبالیست زن |
تازه ها, زندگی

نادیه ندیم؛ از زندگی در یک خانواده نظامی تا افتخارآفرینی در میدان رقابت‌های ورزشی

توسط - نادیه ندیم؛ از زندگی در یک خانواده نظامی تا افتخارآفرینی در میدان رقابت‌های ورزشی

با آن که به موانعی که در جامعه ی سنتی افغانستان سد راه دختران قرارد داشته، اما در بیش از یک دهه‌ی گذشته آنها تا حدی توانسته اند گام‌های استوار تری در این زمینه بردارند و اندکی از چالش‌ها را از مسیر شان کاهش دهند. تعدادی به گونه اجباری و تعدادی هم با تشویق خانواده توانسته اند در عرصه‌های مختلف جهانی...