فساد در ارتش افغانستان |
تازه ها, زندگی

گزارش تازه سیگار؛ بیوه‌های سربازان افغان مورد آزار جنسی قرار گرفته اند

توسط - گزارش تازه سیگار؛ بیوه‌های سربازان افغان مورد آزار جنسی قرار گرفته اند

جان ساپکو، بازرس دفتر ویژه‌ی آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار به تازگی گزارش داده که شماری از بیوه‌های سربازان افغان برای گرفتن حقوق تقاعدی همسران‌شان که در جنگ جان‌شان را از دست داده‌اند، از سوی برخی مقام‌ها مورد استفاده‌ی جنسی قرار گرفته‌اند.

این گزارش نگران کننده سیگار حاوی فساد و بهره‌کشی فراگیر در تمام سطوح نیروهای امنیتی...