فرهنگ مطالعه |
تازه ها, زندگی

بامیان فرهنگی؛ کتاب‌دار سیار آغازگر اولین اَپ کتاب در افغانستان

توسط - بامیان فرهنگی؛ کتاب‌دار سیار آغازگر اولین اَپ کتاب در افغانستان

سید صابر حسینی داستان‌نویس افغان که اولین کتابدار سیار افغانستان بوده، این بار کتاب خانه آنلاین را در یک اپ انترنتی طراحی و ساخته است. این آپلکشن به صورت رایگان قابل در یافت می باشد. کتابخانه دیجیتال موبایلی آقای حسینی، 21.12 میگابایی می باشد و در روزهای گذشته آنلاین شده که 66 بار تا کنون دانلود شده است. کتابخانه آنلاین صابر که تازه چهار...