فرماندهان |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

آغاز جدی؛ شماری از فرماندهان ارشد طالبان در پاکستان بازداشت شده اند

توسط - آغاز جدی؛ شماری از فرماندهان ارشد طالبان در پاکستان بازداشت شده اند

یک عضو رهبری شورای کویته در شهر کویته بازداشت شده است. روزنامه دیلی تایمز نزدیک به حزب مردم پاکستان از قول منابعی نامشخص از بازداشت ملا احمدالله نانی در منطقه ستلایت تاون در شهر کویته خبر داده است. در عین حال گزارش شده که علاوه بر آقای نانی شماری دیگری از اعضای شورای رهبری طالبان در کویته پاکستان بازداشت شده اند. با آن که اسامی فرماندهان...