غیر صحی |
تازه ها, زندگی

غذاهای کنار جاده؛ فست‌فود افغانی

توسط - غذاهای کنار جاده؛ فست‌فود افغانی

غذا‌های روی جاده یا همان فست‌فود افغانی، بزرگ‌ترین رقیبان رستوران‌های شهر‌‌ند که طرف‌داران خاص خود را از بخش‌های مختلف جامعه دارند و در هر گوشه‌ی شهر یافت می‌شوند. این غذا‌ها با انواع مختلف از جمله، چیپس، بولانی، پکوره، برگر، فلافل و شمار غذای‌های زودپز دیگر که در مدت چند دقیقه برای مشتری‌ها آمده می‌شوند. بیش‌تر این غذاها در فضای به‌طورکامل غیرصحی و باز و...