غیر حاضری معلمین |
تازه ها, زندگی

بررسی فضای آموزشی؛ بانک جهانی و توصیف بحرانی معارف افغانستان

توسط - بررسی فضای آموزشی؛ بانک جهانی و توصیف بحرانی معارف افغانستان

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت آموزش و پرورش در افغانستان پرداخته و گفته است که این کشور از یک نظام ناکارآمد آموزشی برخوردار است.

در  تحقیقی بانک جهانی که در 32 مکتب ابتدایی و لیسه‌ی شهر کابل انجام شده، آمده است که نظام آموزشی افغانستان با یک سیستم ناکارآمد آموزشی و کیفیت پایین تعلیمی مواجه...