غصب زمین |
تازه ها, روایت اقتصادی

نیم سال ۹۶؛ بازگشت ۳ هزار جریب زمین و بیش از ۳۰۰ میلیون افغانی به دولت افغانستان

توسط - نیم سال ۹۶؛ بازگشت ۳ هزار جریب زمین و بیش از ۳۰۰ میلیون افغانی به دولت افغانستان

وزارت عدلیه افغانستان اعلام کرده که در مقابل غصب 3 هزار و 40 جریب زمین‌های دولتی در شش ماه نخست سال 96 خورشیدی ایستاده و توانسته است که این زمین‌ها را به نفع دولت بازگرداند.

در عین حال این وزارت اعلام نموده که توانسته مقدار 293 میلیون افغانی و بیش از 14 میلیون دالر را نیز به نفع دولت افغانستان...

تازه ها, روایت اقتصادی

سال ۹۵ خورشیدی؛ جلوگیری از غصب بیش از ۱۶ هزار جریب زمین در افغانستان

توسط - سال ۹۵ خورشیدی؛ جلوگیری از غصب بیش از ۱۶ هزار جریب زمین در افغانستان

وزارت عدلیه ی افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که این ارگان توانسته از غصب بیش از 16 هزار جریب زمین دولتی جلوگیری کند. وزارت عدلیه‌ی افغانستان در این اعلامیه گفته است که این زمین‌ها شامل 16 هزار و 194 جریب می‌شود که در جریان دفاع در محاکم از غضب آن جلوگیری شده است. در اعلامیه این وزارت چنین آمده است: " این اداره...