عکس های سال 2016 |
تازه ها, زندگی

روایت تصویری؛ ۲۱ عکس دیدنی سال ۲۰۱۶هند

توسط - روایت تصویری؛ ۲۱ عکس دیدنی سال  ۲۰۱۶هند

هند یکی از کشورهای متکثر است که دارای اقوام، زبان ها و مذاهب متعدد در جنوب آسیا می باشد. این کشور با همین تفاوت هاست که دیدنی است. خبرنامه این مجموع عکس ها را که در سال 2016 از زندگی در هند گرفته شده به عنوان عکس های سال هند منتشر می کند. [caption id="attachment_9727" align="aligncenter" width="976"]