عکاس |
تازه ها, زندگی

چشمان باز؛ ۱۶ عکاس–خبرنگار متفاوت افغانستان

توسط - چشمان باز؛ ۱۶ عکاس–خبرنگار متفاوت افغانستان

جامعه عکاسی افغانستان با گذشت هر روز بزرگ تر شده است. در سال‌های اخیر عکاسان جوانی زیادی در افغانستان ظهور کرده و تصاویر متفاوت از این کشور را ثبت و نشر می‌کنند. اکثر این عکاسان اما نام های پرآوازه نیستند، ولی آنان در جامعه حضور داشته و خاموشانه واقعیت‌های اجتماعی افغانستان را بازتاب می‌دهند.

مسعود حسینی

مسعود حسینی، عکاس...