عروسک |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

زیباترین چشم‌ها؛ شربت گل دارنده‌ی دومین چشم زیبای جهان است

توسط - زیباترین چشم‌ها؛ شربت گل دارنده‌ی دومین چشم زیبای جهان است

شاید چشم‌های زیبا در جهان زیاد باشند. اما برخی، این ده چشم را، به ترتیب از دهمین به اولین چشم زیبای جهان تقسیم‌بندی کرده اند. به این جهت، این چشم‌ها دیدنی است و می‌توان گفت که زیبایی‌های آدمی نیز بسیاری وقت‌ها به دیده نمی‌آیند اما زمانی که به تصویر کشیده می‌شوند باعث شگفتی‌ها می‌گردند. 10: آرزو آرزو دختری اهل جیپور، مرکز ایالت راجستان هند است....