عذرخواهی ناتو |
تازه ها, روایت سیاسی

نشر برگه‌های تبلیغاتی؛ عذرخواهی ناتو و واکنش طالبان و مقامات محلی در ولایت پروان

توسط - نشر برگه‌های تبلیغاتی؛ عذرخواهی ناتو و واکنش طالبان و مقامات محلی در ولایت پروان

ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نسبت به آنچه که پخش برگه‌های تبلیغاتی از سوی آنها در ولایت پروان، توهین به مقدسات اسلام دانسته شده، عذر‌خواهی کرده است.

در این برگه‌ی تبلیغاتی، پرچم گروه طالبان با عبارات مذهبی روی یک سگ سفید قرار داده شده که یک شیر به دنبال آن است.

به همین سبب، پخش این...