طیزنویسان افغان |
تازه ها, زندگی

شهر نورمال؛ ۳ گونه واکنش فیس بوکی به برداشتن موانع امنیتی کابل

توسط - شهر نورمال؛ ۳ گونه واکنش فیس بوکی به برداشتن موانع امنیتی کابل

اقدام شهرداری کابل برای برداشتن موانع امنیتی با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. بسیاری‌ها از این کار شهرداری کابل استقبال کرده و از آن حمایت کرده‌اند. شمار دیگر اما می‌گویند این کارها نتیجه نمی‌دهد و حکومت بجای این کار باید اول امنیت را تامین کند.

شهرداری کابل برداشتن موانع امنیتی یا دیوارهای کانکریتی کنار جاده‌ها و پیاده‌روها را در ناحیه‌های...