طوفان گرد وخاک |
تازه ها, زندگی

شمال طوفانی؛ مرکز افغانستان در معرض خشم طبیعت

توسط - شمال طوفانی؛ مرکز افغانستان در معرض خشم طبیعت

بامداد امروز پنج شنبه (13 عقرب) ولایت های شمالی افغانستان با طوفان شدید و بی سابقه رو به رو شد. این طوفان که با وزش باد شدید و تاریکی ناشی از گرد به همراه است، ولایت های تخار، بلخ، قندوز، جوزجان، فاریاب، سرپل و بغلان را تا هنوز تاریک ساخته است. storm-on-its-way-to-kabul3 ویدیوها و عکس های این...