طرح شهر |
تازه ها, روایت اقتصادی

یک طرح جدید؛ کابل به الگویی از توسعه پایدار، عادلانه و مقاوم تبدیل می شود

توسط - یک طرح جدید؛ کابل به الگویی از توسعه پایدار، عادلانه و مقاوم تبدیل می شود

چارچوب طرح شهر کابل چشم اندازی را در مورد آنچه که این شهر می تواند باشد را ایجاد کرده که توسط مرکز تحقیق و توسعه مایکروسافت انگلستان نوین(ساساکی) مجسم شده است. این پروژه مجموعه ای از دستورالعمل ها را فراهم می کند که می تواند پایتخت افغانستان را به الگویی از توسعه پایدار، عادلانه و مقاوم تبدیل کند. چارچوب طراحی شهری کابل از طرف وزارت...