تازه ها, زندگی

مسعوده شیرزاد؛ از رویاهای بزرگ برای افغانستان تا آرزوهای بلند برباد رفته یک جوان

توسط - مسعوده شیرزاد؛ از رویاهای بزرگ برای افغانستان تا آرزوهای بلند برباد رفته یک جوان

مهمان ناخوانده حاجی صمد بودیم و با استقبال و نحوه ی پذیرایی متفاوت مهمان، در این خانه برخوردیم. بر خلاف معمول به‌جای خانم‌ها پسر کوچک حاجی صمد شیرزاد از ما پذیرایی می‌کرد و برای من که اولین بار با چنین پذیرایی مواجه شده بودم، سوال برانگیز بود و حس کنجکاوی ام را برانگیخت. پرسیدم، مادر عروس و دختر تان کجاست؟

تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

همای زندگی‌ساز

توسط - همای زندگی‌ساز

آفتاب از پشت کوه پایه های هندوکش کم کم طلوع می کند. با طلوع آفتاب یک روز کاری دیگر شروع می شود. دو طفل اش را می بوسد و خانه را به قصد شفاخانه ترک می کند. از خانه تا شفاخانه راه طولانی‌ای را می پیماید. به دروازه ورودی شفاخانه مرکزی پکتیکا می رسد. از راه رو به سمت اتاق خود حرکت می...