شکاف قومی |
تازه ها, روایت سیاسی

عمقِ شکاف قومی در افغانستان؛ نهایتِ این بحران‌ها چه خواهد بود؟

توسط - عمقِ شکاف قومی در افغانستان؛ نهایتِ این بحران‌ها چه خواهد بود؟

دیروز (19 حوت) در کابل پایتختِ افغانستان دو رییس‌جمهور با پنج معاون در قصرهای ارگ و سپیدار مراسم تحلیف برگزار نمودند و همه دست شان را روی قرآن کریم گذاشتند و سوگند وفاداری به کشور و حمایت از ارزش‌های نظام را یاد نمودند. این دو مراسم در حالی‌ برگزار شد که بعداز اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون...