شورشیان طالب |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در ۲۴ ساعت؛ کشته شدن ۶۱ شورشی در ولایت‌های مختلف افغانستان

توسط - در ۲۴ ساعت؛ کشته شدن ۶۱ شورشی در ولایت‌های مختلف افغانستان

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 61 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، غزنی، لوگر، قندهار، زابل، ارزگان، هرات، بادغیس،  بلخ،  فاریاب و هلمند، 61 شورشی را به شمول دو عضو گروه داعش کشته، 50...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در سراسر افغانستان؛ کشته شدن ۶۵ شورشی در ولایت‌های مختلف

توسط - در سراسر افغانستان؛ کشته شدن ۶۵ شورشی در ولایت‌های مختلف

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 65 شورشی طالب در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار،کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ارزگان، قندهار، بادغیس، بلخ،  فاریاب ، قندوز و هلمند، 65 شورشی را کشته و 27 تن دیگر را...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در ۲۴ ساعت؛ کشته شدن ۱۶ شورشی طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان

توسط - در ۲۴ ساعت؛ کشته شدن ۱۶ شورشی طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 16 شورشی طالب در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار،کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، ارزگان، زابل، بادغیس، بلخ، فاریاب و هلمند، 16 شورشی به شمول 3 تن از فرماندهان محلی طالبان را...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در عملیات نیروهای امنیتی افغان؛ ۴۸ شورشی در سراسر افغانستان کشته شده‌اند

توسط - در عملیات نیروهای امنیتی افغان؛ ۴۸ شورشی در سراسر افغانستان کشته شده‌اند

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 48 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، لوگر، قندهار، ارزگان، بلخ، فاریاب، لغمان و هلمند 48 شورشی را کشته و 29 تن دیگر را زخمی ساخته‌اند.

قندهار

تازه ها

ادامه عملیات‌های روزانه؛ کشته شدن ۵۷ شورشی در ۲۴ ساعت گذشته در افغانستان

توسط - ادامه عملیات‌های روزانه؛ کشته شدن ۵۷ شورشی در ۲۴ ساعت گذشته در افغانستان

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 57 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار، کنر، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، لوگر، قندهار، ارزگان، بغلان، بلخ، فاریاب و هلمند 57 شورشی را کشته و 22 تن دیگر را زخمی ساخته‌اند.

تازه ها

در سراسر افغانستان؛ نابودی ۸۴ شورشی در یک شبانه روز گذشته

توسط - در سراسر افغانستان؛ نابودی ۸۴ شورشی در یک شبانه روز گذشته

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 84 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی افغان در ولایت های ننگرهار، کنر، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، قندهار، ارزگان، زابل، بادغیس، بغلان، سرپل، بلخ، فاریاب، قندوز، نیمروز و هلمند 84 شورشی را کشته و 17...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در سراسر افغانستان؛ نابودی ۷۷ شورشی در عملیات نیروهای امنیتی

توسط - در سراسر افغانستان؛ نابودی ۷۷ شورشی در عملیات نیروهای امنیتی

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 77 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، قندهار، ارزگان، زابل، فراه، بادغیس، غور، بغلان، سرپل، بلخ، فاریاب، قندوز، نیمروز و هلمند 77 شورشی را کشته و...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

در سراسر افغانستان؛ کشته شدن ۱۳۷ شورشی در یک شبانه روز گذشته

توسط - در سراسر افغانستان؛  کشته شدن ۱۳۷ شورشی در یک شبانه روز گذشته

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 137 شورشی در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است.

وزارت دفاع با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی افغان در ولایت‌های ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کاپیسا، غزنی، قندهار، ارزگان، فراه، بادغیس، بغلان، سرپل، بلخ، فاریاب، نیمروز و هلمند 137 شورشی را کشته و 96 تن دیگر را...