شورای ولایتی میدان وردک |
تازه ها

رهبری زنانه در محیط مردانه؛ ۳ زن و تغییر دیدگاه مدیریتی در شورای ولایتی میدان وردک

توسط - رهبری زنانه در محیط مردانه؛ ۳ زن و تغییر دیدگاه مدیریتی در شورای ولایتی میدان وردک

روز گذشته انتخابات هیات اداری شوراهای ولایتی افغانستان برگزار شد. در نتیجه این انتخابات داخلی میان شوراهای ولایتی هر ولایت برای تعیین اعضای هیات اداری برای یک سال آینده، تغییرات چشم‌گیری به وجود آمده است. حضور 32 درصدی بانوان در هیات اداری شوراهای ولایتی سراسر افغانستان بخش مهمی از این تغییرات است که با استقبال گسترده‌ای در میان شهروندان این کشور...