شورای رهبری مصالحه |
تازه ها, روایت سیاسی

نخستین دیدار رو در روی نمایندگان حکومت و طالبان در نشست دوحه؛ خطوط قرمز افغانستان چیست؟

توسط - نخستین دیدار رو در روی نمایندگان حکومت و طالبان در نشست دوحه؛ خطوط قرمز افغانستان چیست؟

قرار است فردا چهارشنبه خطوط سرخ افغانستان برای نشست صلح در دوحه‌ی قطر مشخص شود. مقام‌های شورای رهبری مصالحه تاکید دارند که گفت‎‌وگوی پیشرو در قطر مذاکره نه، بل تبادل نظر در مورد صلح خواهد بود.

محمد عمرداوودزی، سخنگوی این شورا تاکید دارد که فردا چهارشنبه در دومین نشست شورای عالی رهبری مصالحه در کابل، ترکیب هیات شرکت‌کننده در نشست...