شهدای افغانستان |
تازه ها, زندگی

چهره درخشان حقوق‌ بشری؛ «هادی معرفت» چگونه از یک قربانی به مدافع قربانیان تبدیل شد؟

توسط - چهره درخشان حقوق‌ بشری؛ «هادی معرفت» چگونه از یک قربانی به مدافع قربانیان تبدیل شد؟

ساعت دستی آلوده به‌خون، 9 و 44 دقیقه‌ی صبح را نشان می‌دهد. ثانیه‌گردش هنوز چشمک می‌زند، اما نه به‌گونه‌ی عادی. صاحب این ساعت شاید سال‌هاست زیر خروارها خاک خوابیده است و دوستانش تمایل داشتند نبض او، به‌جای این ساعت در تپش بود.

در کنار این ساعت، بریده‌هایی از لباس‌های تکه و پارچه‌ای وجود دارد که می‌توان بوی خون را حتی با...