تازه ها, هشت مارچ 2017

شغل پررونق؛ حاشیه‌های خواندنی آرایشگری زنانه در پایتخت افغانستان

توسط - شغل پررونق؛ حاشیه‌های خواندنی آرایشگری زنانه در پایتخت افغانستان

آرایش به ویژه برای زنان امری است که طرفداران و مخالفان جدی خود دارد. اما در افغانستان آرایش زنان متفاوت است و به لحاظ ظاهری و اقتصادی غلیظ و هزینه بر می باشد. فارغ از این که آرایش زنان به لحاظ فرهنگی و اجتماعی چه تاثیراتی دارد، اثر های اقتصادی جنبه ای است که می توان در هشت مارچ به آن پرداخت. شاید برای...

تازه ها, زندگی

غذاهای کنار جاده؛ فست‌فود افغانی

توسط - غذاهای کنار جاده؛ فست‌فود افغانی

غذا‌های روی جاده یا همان فست‌فود افغانی، بزرگ‌ترین رقیبان رستوران‌های شهر‌‌ند که طرف‌داران خاص خود را از بخش‌های مختلف جامعه دارند و در هر گوشه‌ی شهر یافت می‌شوند. این غذا‌ها با انواع مختلف از جمله، چیپس، بولانی، پکوره، برگر، فلافل و شمار غذای‌های زودپز دیگر که در مدت چند دقیقه برای مشتری‌ها آمده می‌شوند. بیش‌تر این غذاها در فضای به‌طورکامل غیرصحی و باز و...