شرکت مخابراتی روشن |
تازه ها, زندگی

آخرین سلام به پدر؛ آرزوی مادر برای ازدواج پسر ناتمام می‌ماند

توسط - آخرین سلام به پدر؛ آرزوی مادر برای ازدواج پسر ناتمام می‌ماند

پس از طی حداقل یک و نیم ساعت راه و پرس‌وجوی بسیار، خانه کاکا نوروز را در چهارقلعه وزیر آباد پیدا کردم. پس از انتظار اندک، از دروازه خانه ای معمولی کاکا نوروز با احتیاط و به سختی قدم بر می دارد و ما را می بیند. او در حالی که از همه وجودش غم می بارد، ما را به خانه‌اش...