تازه ها, روایت اقتصادی

قطار اقتصادی افغانستان روی ریل چین

توسط - قطار اقتصادی افغانستان روی ریل چین

به دنبال اعلام سفیر چین در کابل از آغاز کار ساخت راه‌آهن چین – افغانستان، رییس اداره مستقل راه‌آهن افغانستان می‌گوید که افغانستان آمادگی جدی برای اجرایی این طرح پنج‌جانبه دارد. محمد یما شمس، رییس اداره مستقل راه‌آهن افغانستان، به خبرنامه گفت که انجام مطالعات تخنیکی- اقتصادی این پروژه‌ی پنج‌جانبه از قسمت شیرخان بندر تا شبرغان با هزینه 9 میلیون دالر تکمیل شده...