سیک‌های افغان |
تازه ها, زندگی

هندو ها و سیک های افغان؛ ۷ حاشیه زندگی این بخش جامعه افغانی

توسط - هندو ها و سیک های افغان؛ ۷ حاشیه زندگی این بخش جامعه افغانی

هندوها و سیک‌های افغانستان همانند اقوام دیگر افغان در کابل و برخی از شهرهای دیگر این کشور حضور دارند. آنان خود را جمعیت دو میلیونی در افغانستان می‌دانستند که به دلایل متعدد اکنون به مجموعه چند هزار خانواده در این کشور تبدیل شده اند. دین و آیین متفاوت هندوها و سیک‌های افغان حاشیه‌های خواندنی از زندگی این بخش جامعه افغانی ارائه می‌کند. انتخاب اندک هندوها و...